Store Krop / Big Body
Solo exhibition at KH7artspace, Aarhus, Denmark; 2019.
Used mattresses and cushions sourced locally and stuffed in a space between two pillars, the floor and the ceiling.
H 3.2m x W 4.7m x D 1.4m

Supported by:
The Danish Arts Foundation / Statens Kunstfond
The City of Aarhus, the Board of Fine Art / Kulturudviklingspuljen Aarhus
ARC, Copenhagen
AffaldVarme Aarhus kommune
Aarhusklunserne

Photography Louise Sparre & Charlotte Thrane

Press release for the exhibition, written by Mille Højerslev Nielsen:
Store krop
Der dør flere mennesker i sengen end noget andet sted. Af naturlige som af unaturlige årsager. Vi bruger op mod en tredjedel af vores liv på at sove. Oftest sker dét i sengen. Fra tid til anden dyrker vi også sex dér.

Store krop registrerer de kropslige handlinger, den materialitet og tidslighed, der forbinder sig til sengen. De fundne madrasser, som udgør det nye stedsspecifikke værk som billedkunstner Charlotte Thrane har skabt til KH7 Artspace, er foldede, bøjede og klemt inde på et afgrænset område i det industrielle udstillingsrum. De afslører aftrykkene fra deres tidligere ejere og deres daglige kontakt med materialet.

Udstillingen kunne handle om den nat, du fik din menstruation, og pletten blødte igennem lagenet. Om dengang I havde sex, og jeres kropsvæsker trængte ned i madrassen og blev til gennemsigtige pletter. Eller om den afslørende rødvinsplet på sengen, som du først opdagede, da du var på vej i seng om aftenen, og allerede havde løjet om din dag.

Store krop refererer til den enkeltes krop og til personlige erfaringer. Til nærvær og intimitet. I skulpturel forstand viser udstillingen, hvordan vi er afhængige af andre. Om vi ønsker det eller ej. Det ses i den måde, madrasserne læner sig op ad hinanden på. I deres volumen. På den måde, de fylder i rummet. I deres forskellige egenskaber. Og gensidige påvirkninger.